Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (EU 679/2016) tehtävänä on edesauttaa luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan. Asetus määrää mm. siitä, milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston tietosuojarekisteriselosteet

Oppilasrekisteri pdf

Työnhakijarekisteri pdf

Sidosryhmärekisteri

Kannatusyhdistyksen jäsenrekisteri