Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (EU 679/2016) tehtävänä on edesauttaa luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan. Asetus määrää mm. siitä, milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON TIETOSUOJAREKISTERISELOSTEET

Oppilasrekisteri

Työnhakijarekisteri

Sidosryhmärekisteri

Kannatusyhdistyksen jäsenrekisteri