Perusopinnot

Musiikkiopiston perusopinnot

Musiikkiopiston perusopinnoissa soitin- tai lauluoppilaat opiskelevat musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Tämä tarkoittaa, että opetus pohjautuu opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin ja on tavoitteellista. Musiikin perusopintojen oppilailla kotikunnan tulee olla Kouvola, Iitti tai Luumäki. Avoimelle osastolle voi hakeutua oppilaaksi myös muissa kunnissa kirjoilla olevat. 

Musiikkiopisto pyrkii saamaan kaikki halukkaat opiskelemaan. Suosituimpiin instrumentteihin on kuitenkin usein hakijoita enemmän kuin vapaita aloituspaikkoja. Tämän vuoksi suosituimpien instrumenttien opintoihin hakevien  aloitusjärjestys selvitetään tarvittaessa soveltuvuusarvioinnilla

Opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella!

Opintojen sisältö

Opiskelu sisältää soitto- ja laulutuntien lisäksi pakollisina yhteismusisointia (eli esim. yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, vapaa säestys tai kamarimusiikki), hahmotusaineiden (musiikin luku- ja kirjoistustaito, korvan kehittäminen ja laulaminen sekä historian tuntemus) opiskelua, esiintymisvalmennusta ja kuuntelukasvatusta.

Opinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen ja voi edetä syventäviin opintoihin. Orkesterisoittimiin (jouset, puhaltimet) opiskeluun kuuluu olennaisena osana orkesterissa soittaminen.

Musiikin laajan oppimäärän opiskelu edellyttää sitoutumista ja kotiharjoittelua: taidon oppiminen ja kehittyminen vaatii toistoja.

Musiikkiopistossa opetettaviin soittimiin voi tutustua tarkemmin tästä (pdf).

Musiikkiopiston opetussuunnitelmaan voi tutustua tästä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä tästä.