Usein kysyttyä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi joihinkin soittimiin on soveltuvuusarviointi?

Musiikkiopistossa suosituimpiin soittimiin hakee joka vuosi enemmän lapsia ja nuoria kuin voimme ottaa sisään. Oppilaspaikkojen määrään vaikuttaa kuitenkin muutama meistä riippumaton seikka: valtion ja kuntien myöntämät avustukset, joiden avulla lukukausimaksut pystytään pitämään kohtuullisina, sekä valtion ja kuntien kanssa tehdyt sopimukset oppilaspaikkojen (avustusten) määristä. Vapaiden oppilaspaikkojen määrä riippuu myös jo talossa olevien opiskelijoiden ratkaisuista, jatkavatko he opintoja seuraavanakin lukuvuonna tai lähtevätkö esimerkiksi opiskelemaan vapauttaen näin opiskelupaikan seuraavalle.

Soveltuvuusarviointi on tapa asettaa oppilaat järjestykseen niissä soittimissa, joihin tulijoita olisi enemmän kuin voidaan ottaa. Musiikkiopistoon pääsy ei edellytä aiempia musiikinopintoja eikä soveltuvuusarvioinnin perusteella sanota, että joku olisi ”epämusikaalinen”. Sen sijaan arvioinnilla pyritään punnitsemaan hakijan soveltuvuus tiettyyn soittimeen.

Millainen soveltuvuusarviointi on?

Musiikkiopiston opettajat tekevät soveltuvuusarvioinnin. Tilanteessa siis arvioidaan hakijan soveltuvuutta tiettyyn soittimeen. Soveltuvuusarviointi voi sisältää sävelkulkujen toistoa laulaen, rytmien matkimista ja korvan erottelukykyä mittaavia kuuntelutehtäviä. Hakijaa voidaan pyytää myös laulamaan jonkin tuttu laulu, jonka voi miettiä ja harjoitella etukäteen.

Jos pyrkijä haluaa, hän voi myös antaa soittonäytteen, mutta soittotaito ei ole edellytys musiikkiopistoon pääsemiselle.

Mitä kaikkea kuuluu musiikkiopisto-opintoihin?

Musiikkiopistossa opiskellaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää. Laajan oppimäärän opintoihin kuuluu instrumenttiopintojen (myös laulu) lisäksi yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu, esiintymiskoulutus sekä kuuntelukasvatus konserttikäyntien muodossa. Nämä kaikki opinnot sisältyvät lukukausimaksuun.

Mikäli oppilas ei aio käydä hahmotusaineiden tunneilla tai yhteismusiikkiryhmissä lainkaan, hänen tulisi siirtyä avoimelle osastolle. Yhteismusisoinnista ja hahmotusaineiden opiskelusta voi pitää taukoa välillä, ja oppilaiden elämäntilanne, välimatkat ja muut vastaavat seikat otetaan huomioon ryhmäopintoihin osallistumisesta keskusteltaessa.

Musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain myös erilaisia kursseja ja syventäviä opintoja. Näistä tiedotamme erikseen.

Miksi avoimella osastolla opiskelu on kalliimpaa?

Avoin osasto on kokonaan omakustanteinen, eli yhteiskunta ei tue näitä opintoja. Tällöin oppilas on vapaa opiskelemaan juuri sillä tavoin kuin haluaa, eli voi käydä esimerkiksi tunneilla harvemmin tai olla osallistumatta musiikin hahmotusaineiden opiskeluun. Avoimen osasto oppilaat voivat kuitenkin halutessaan osallistua musiikin hahmotusaineiden opetukseen, orkestereihin ja suorittaa tasosuorituksia ilman erillistä lisämaksua.

Mikä on laaja oppimäärä?

Taiteen perusopetusta annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaisesti. Pohjois-Kymen musiikkiopistossa opetetaan musiikin laajaa oppimäärää. Opetustoimintaa määräävät sekä laki taiteen perusopetuksesta että opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet.

Laajan oppimäärän opetus on tasolta toiselle etenevää, eteneminen tapahtuu suorittamalla opintokokonaisuuksia. Lisäksi laajan oppimäärän opinnoille on laskettu tietty tuntimäärä sekä instrumenttiopinnoille ja yhteismusisoinnille että hahmotusaineiden (muha) opiskelulle.

Laaja oppimäärä jaetaan elokuussa 2018 voimaan astuneessa opetussuunnitelmassa perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Oppilas saa perusopinnoista todistuksen ja syventävien opintojen jälkeen päättötodistuksen. Todistukseen vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin musiikkiopiston opetussuunnitelmassa.

Voiko vaihtaa soitinta?

Jos kiinnostus oman instrumentin soittamiseen hiipuu, voi mieleen tulla kokeilla toista soitinta. Instrumentin vaihtaminen on musiikkiopistossa mahdollista, mutta tietyin ehdoin. Instrumentin vaihdosta on aina keskusteltava apulaisrehtorin kanssa. Laulun osalta instrumentin vaihtoa haluavan on annettava laulunäyte siitäkin huolimatta, että laulu olisi ollut hänellä sivuaineena aikaisemmin.

Instrumenttia ei pääsääntöisesti voi vaihtaa kuin kerran. Poikkeuksena laulu, jota ei voi alkaa opiskella ennen kuin on täyttänyt 15 vuotta. Instrumenttia ei voi vaihtaa peräkkäisinä vuosina kuin ainoastaan erityisen painavasta syystä, eikä myöskään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Oppilaan ja vanhempien kannattaa aina puhua oman instrumentin opettajan kanssa, jos soittomotivaatio alkaa vähentyä. Joskus kyse ei ole ”väärästä” instrumentista vaan jostain muusta. Oppilas voi myös kokeilla itseään kiinnostavan instrumentin opiskelua avoimella osastolla, jotta näkee, onko toinen soitin oikeasti se, joka motivoi enemmän. Jos oppilaalla on jokin fyysinen tai kognitiivinen syy soittimen vaihtamiselle, se pyritään aina ottamaan huomioon.

Saako sivuaineen?

Sivuaine tai toisen soittimen opiskelu ei sovi kaikille. Harkituissa tapauksissa oppilas voi kuitenkin opiskella kahta soitinta. Tätä suositellaan aloitettavaksi vasta, kun omassa soittimessa on osoittanut hyvää soittimen hallintaa ja on omaksunut säännölliset harjoittelurutiinit.

Toisen instrumentin opiskeluoikeuteen vaikuttavat seuraavat perusteet:
– oppilaalla on päämääränä sellainen ammatti, jossa hän tarvitsee useamman instrumentin osaamista
– nykyisen soittimen opinnot etenevät hyvin eli lähtökohtaisesti instrumenttiopinnot 3 tai entinen PT2 on hyvä olla suoritettuna tai valmisteilla
– musiikin hahmotusaineiden opintoja opiskellaan säännöllisesti
– tiettyyn instrumenttiin tarvitaan lisää opiskelijoita

Nykyisen soittimen opettajan suositus ja puolto ovat keskeiset kriteerit toisen soittimen opinto-oikeutta myönnettäessä. Toisen soittimen tai sivuaineen opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, mikäli se on mahdollista musiikkiopiston tunti- ja opettajaresurssien puitteissa. Opinto-oikeuden jatkuminen edellyttää opettajan arvioita sivuaineen tai toisen soittimen opintojen edistymisestä.

Toinen soitin anotaan keväisin täytettävällä jatkoilmoituslomakkeella tai suoraan apulaisrehtorilta.

Voiko vaihtaa opettajaa?

Joskus oppilaan ja opettajan suhteessa voi ilmetä kommunikaatiovaikeuksia. Tällöin huoltajien olisi otettava asia puheeksi opettajan kanssa mahdollisimman pian. Näissä keskusteluissa myös apulaisrehtori voi olla mukana, mikäli vanhemmat, oppilas tai opettaja näin toivovat.

Oppilaiden toive opettajanvaihdosta pyritään ottamaan huomioon, mutta vaihdolle on oltava selkeitä perusteita. Näitä ovat esimerkiksi henkilösuhteisiin liittyvät ongelmat tai motivaatiovaikeudet, joissa joskus opettajanvaihdos voi olla avuksi, ei tosin läheskään aina. Opettajanvaihdon suhteen edellytetään, että vanhemmat ottavat ongelmat keskusteluun opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön otetaan kuitenkin huomioon: mikäli oppilas kokee, että tämä keskustelu on jollain tavoin ahdistava, vaihto voidaan tehdä myös ilman opettajan kanssa käytävää keskustelua. Opettajan mielen pahoittamisen pelkääminen ei kuitenkaan riitä perusteluksi.

Miten pääsee mukaan oopperaan?

Oopperakuoroon ja avoimelle oopperaluokalle otetaan uusia laulajia. Oopperatoiminnasta saa lisätietoa oopperamusiikin lehtori Anne Korpelaiselta, puhelin 040-5364008 tai sähköposti anne.korpelainen (at) pkmo.fi.

Mikä on Eepos?

Eepos on musiikkiopiston oppilaitoshallintojärjestelmä. Oppilaan kaikki opintotiedot löytyvät Eepoksesta.

Oppilaat pääsevät kirjautumaan Eepokseen osoitteessa pkmo.eepos.fi henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnukset on postitettu huoltajan sähköpostiin.