Hallinto

Hallinto

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ylintä hallintavaltaa käyttää kannatusyhdistyksen kokous, joka valitsee opiston hallintuksen, joka puolestaan valitsee musiikkiopiston toimihenkilöt.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallitus 2021-2024