Valmennus- ja Suzuki-opetus

Valmennus- ja Suzuki-opetus 

Soitinvalmennus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät ole päässeet perusopintoihin tai eivät halua opiskella perusopinnoissa. Valmennus voi olla sekä yksilö- että ryhmäopetusta. Valmennuksessa opetettavat instrumentit voivat vaihdella. Esimerkiksi Pelimanniportti on kansanmusiikin valmennus, jossa opetellaan mm. viulun ja jousen käyttöä helppojen kansamusastemmojen kautta. Ohjaajana toimii Marja-Liisa Marttinen ja opetusta on 45min / viikko.

Soitinvalmennus on tarkoitettu pääasiassa 4-10-vuotiaille, ryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden iät huomioon ottaen.

Suzuki-opetus

Suzuki-metodilla opiskelevat lapset aloittavat opintonsa 4-5 -vuotiaina vanhempien koulutusjaksolla ja kuuntelemalla kotona opetusmateriaalia. Opetus tapahtuu 2-3 lapsen ryhmissä, joissa jokaisella on oma yksilöllinen opetustuokio ja vanhemmat saavat ohjeet kotiharjoittelua varten.

Kaksi kertaa viikossa olevien soittotuntien lisäksi kokoonnutaan ryhmätunnille kerran viikossa tai ainakin kerran kuukaudessa. Vanhempien osuus opiskelussa on ratkaiseva, koska he huolehtivat kotiharjoittelusta, kannustavat lasta tunneilla ja kotona, tukevat vaikeuksissa ja luovat opinnoille myönteisen ilmapiirin. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta musiikin avulla tasapainoinen ja harmoninen ihminen niin, että musiikki olisi osa hänen persoonaansa.

Uutena syksyllä 2022 alkaa laulusuzuki. Laulusuzukitunneilla herätetään lapsen rakkaus musiikkiin laulun kautta. Laulua opiskellaan Suzuki-metodin avulla, jonka mukaan jokainen lapsi syntyy lahjakkuutena. Laulusuzuki-tunnit voi aloittaa Pohjois-Kymen musiikkiopistossa 1-vuotiaasta alkaen pienryhmä-, pari- tai yksilötunneilla. Tunnilla tehdään lauluharjoitteita leikin avulla, ja lauluun tutustutaan aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella.

Laulusuzuki etenee opetustasoittain, minkä myötä pyritään ymmärtämään lapsen maailmaa sekä tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Oppimateriaalina käytetään äänitteitä sekä nuottipakettia, joka tilataan tuntien alettua. Vanhemman kanssa kotona harjoitellaan samoja asioita kuin tunnilla opettajan kanssa. Eli aikuinen on läsnä laulutunnilla ja ohjaa lasta kotona. Pohjois-Kymen musiikkiopistossa laulusuzukia voi opiskella yksilö-, pari- ja pienryhmätuntina. Myös perhetunti on mahdollinen eli samalle tunnille on mahdollista tulla perheenä eri ikäisten lasten kanssa. 

Kaikkiin Suzuki-opintoihin haetaan tästä linkistä. 

Suzuki-opettajat Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ovat:
Elvi Hautamäki ja Emma Haikala, viulu
Emma Haikala, alttoviulu
Ilona Janney, huilu
Mirka Purho, piano
Tiia Pelkonen, laulu

Kuvallisen Suzuki-esitteen näet tästä pdf
Suzuki-metodin taustaa voi lukea tästä (pdf)