Muskari ja soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.

Muskari

Muskarin tavoitteena on musiikinrakkauden herättäminen. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Lapsille tuttuja toimintatapoja ja musiikkia käyttäen edistetään lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja sosiaalista kasvua. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston muskari toimii kaikissa musiikkiopiston toimipisteissä. Muskariin ei ole pääsykoetta. Oppilaat sijoitetaan ikänsä perusteella 3-10 lapsen ryhmiin. Alta löytyvät tarkemmat kuvaukset eri ryhmistä.

Soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy myös instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta, kuten soitinkaruselliopetusta. Soitinkarusellissa oppilaat opiskelevat 30 minuutin soittotunnin pareittain. Lukuvuonna 2021–2022 soittimina ovat viulu, huilu, pasuuna ja kontrabasso (7 viikkoa/soitin). Oppilaat saavat tarvittavat soittimet musiikkiopistolta lainaksi. Soitinkaruselli toimii Kouvolan toimipisteessä. Soitinkaruselliin ei ole soveltuvuustestiä.

Vauvaryhmät 3-11 kk ikäisille

Tunnin pituus 45 min/viikko.
Tutustutaan musiikin maailmaan laulaen, liikkuen, soittaen ja lorutellen. Vahvistetaan lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.

0-4-vuotiaiden sisarusryhmät

Tunnin kesto 45min/vko.
Lapset osallistuvat ryhmään yhdessä aikuisen kanssa. Tunneilla herätetään kiinnostus musiikkiin erilaisten työtapojen kautta, joita ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen ja lorutteleminen.

1-2-vuotiaiden perheryhmät

Tunnin pituus 45 min/viikko.
Perheryhmään lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Herätetään kiinnostus musiikkiin erilaisten työtapojen kautta, joita ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen,kuunteleminen ja lorutteleminen.
Musiikillisia asioita käsitellään lapsen maailmaa koskettavien teemojen kautta, oppiminen tapahtuu leikin avulla.

3-5-vuotiaiden leikkiryhmät

Tunnin pituus 45–60 min/viikko.
Tunneilla harjoitellaan toimimaan itsenäisesti ryhmässä, joten lapsi osallistuu tunneille ilman aikuista. Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin kokonaisvaltaisesti erilaisten työtapojen avulla.
Musiikin peruskäsitteitä (esim. tempo, dynamiikka) opetetaan käsiteparien (esim. hidas-nopea,voimakas-hiljainen) avulla. Työtapoina käyteään laulamista, soittamista, kuuntelua, musiikkiliikuntaa ja loruttelua.

5-7-vuotiaiden soitinryhmät

Tunnin pituus 60 min/viikko.
Tunneilla tutustutaan soittimeen, opetellaan soittoasento ja kunkin soittimen soittotekniikka. Opetellaan lukemaan ja soittamaan melodiaa ja rytmiä nuottikuvasta. Soitin ja mahdollinen oppimateriaali kustannetaan itse, opettaja auttaa hankinnoissa. Soitinvaihtoehdot ovat piano, kantele, ukulele, kellopeli, nokkahuilu ja lyömäsoittimet.

Musiikkivalmennus 6-8-vuotiaille

Tunnin pituus 60 min/viikko.
Tunneilla tutustutaan musiikin käsitteisiin ja opetellaan nuotinlukemista muskarin työtapojen avulla. Tunneilla voi käydä soitinkaruselli- soitinvalmennus- tai sointinryhmätuntien lisäksi, jolloin alennus lukukausimaksusta on 25%.

Muksukuoro 4-8-vuotilaille

Tunnin pituus 60 min/vko.
Kuorossa opetellaan laulamaan erilaisia lastenlauluja, leikitään ja loruillaan samalla opetellen musiikin peruskäsitteitä ja rohkeaa äänenkäyttöä. Muksukuoron lukukausimaksusta saa 25% alennuksen, jos osallistuu myös johonkin toiseen musiikkileikkikouluryhmään.

Erityisryhmä

Toimitaan lapsi-vanhempiryhmänä musiikillisia toimintatapoja eli laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja kuuntelu käyttäen ja otetaan huomioon kunkin lapsen erityistarpeet.

Soitinkaruselli 6-8-vuotiaille

Tunnin pituus 30min/vko.
Soitinkarusellissa tutustutaan lukuvuoden ajan 4 soittimeen 7 viikon jaksoissa. Lukuvuoden 2021-2022 soittimet ovat viulu, huilu, pasuuna ja kontrabasso. Soittimet voivat vaihtua vuosittain. Soittotunnit pidetään lapsille pareittain ja soittimet voi lainata musiikkiopistolta. Soitinkaruselli toimii Kouvolan toimipisteessä torstaisin. Soitinkaruselliin ei ole soveltuvuustestiä, mutta siihen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka on aktiivinen hakuaikana.

Bändimuskari

Tunnin pituus 60 min / viikko.
Tunneilla tutustutaan bändi- ja yhteissoittoon muskarin muiden työtapojen ohella eli soittamisen lisäksi tunnit pitävät sisällään myös mm. musiikkiliikuntaa ja muuta luovaa toimintaa. Soittimina bändissä ovat erityisesti rummut, kitara ja basso, jotka ovat helppokäyttöisiä Vekarasoittimia, sekä tilanteen mukaan myös esimerkiksi perkussioita ja kosketinsoittimia. Tarkoitus on, että kukin lapsi pääsee tutustumaan tasapuolisesti kaikkiin soittimiin eli mitään tiettyä soitinvalintaa ei ilmoittautuessa tarvitse tehdä.

Odottavien äitien muskari

Ryhmä on tarkoitettu raskauden puolivälin ylittäneille odottaville äideille. Vahvistetaan äidin ja masuvauvan vuorovaikutusta musiikillisin keinoin, tuetaan äidin musiikillisia valmiuksia, lisätään mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta sekä pidetään yllä kehtolauluperinnettä. Vauvojen synnyttyä ryhmä voi jatkaa vauvamuskarina. Ryhmä järjestetään kurssimuotoisena (5 krt a’45min) tarpeen mukaan.

Muskariopettajina toimivat Maria Mikkola, Juulia Rihu ja Jaana Sistonen

MUSKARIRYHMÄT 2021–2022

Kevätlukukaudella 2022 opetus alkaa 10.1.2022

Ryhmiin ilmoittautuminen tästä linkistä: Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: opintosihteeri Maiju Teitto, maiju.teitto@pkmo.fi, puh. 045-2652508

 

 

Maria Mikkolan ryhmät

Maanantai

Kuusankoski

Kuusankoskitalo, Maunuksela-sali

 • klo 15.30-16.15 lyömäsoitinryhmä (jatkavat)
 • klo 16.15-17.15 4-5–vuotiaat
 • klo 17.15-18.15 3-4-vuotiaat

 

Tiistai

Kuusankoski

Kuusankoskitalo, Maunuksela-sali

 • klo 15.45-16.30 1-vuotiaat (Huom! Uusi, tammikuussa 2022 alkava ryhmä)
 • klo 16.30-17.15 2-vuotiaat
 • klo 17.15-18.15 pianoryhmä (alkavat)
 • klo 18.15-19.15 pianoryhmä (jatkavat)

 

Torstai

Kouvola, Merilokki

 • klo 9.30-10.15 vauvaryhmä
 • klo 10.15-11.00 2-vuotiaat
 • klo 11.00-11.45 sisarusryhmä

 

 • klo 15.15-16.00 1-vuotiaat
 • klo 16.00-16.45 2-vuotiaat
 • klo 17.00-18.00 4-vuotiaat
 • klo 18.00-19.00 5-vuotiaat

 

Perjantai

Kouvola, Merilokki

 • klo 15.00-15.45 vauvaryhmä
 • klo 16.00-17.00 bändiryhmä
 • klo 17.00-18.00 bändiryhmä
 • klo 18.00-18.45 pianoryhmä (alkavat)

 

Juulia Rihun ryhmät

Torstai

Kouvola, Merilokki

 • klo 15.30-16.15 sisarusryhmä
 • klo 16.30-17.15 3-vuotiaat
 • klo 17.30-18.30 bändiryhmä
 • klo 18.30-19.30 bändiryhmä

 

Jaana Sistosen ryhmät (3-6-vuotiaat)

Maanantai

Jaala, kirkonkylän koulu

 • klo 13.00–14.00

Taavetti, Taavetin koulu

 • klo 16.30–17.30   leikkiryhmä
 • klo 17.30–18.15   pianoryhmä 

 

Tiistai

Myllykoski, Saviniemen koulu

 • klo 17.00–18.00

 

Keskiviikko

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.15–17.00 3-5-vuotiaiden leikkiryhmä
 • klo 17.15–18.15 ukulele-ryhmä
 • klo 18.15-19.00 nokkahuiluryhmä

 

Torstai

Valkeala, Niinistön koulu

 • klo 16.30–17.30 3-6-vuotiaiden leikkiryhmä
 • klo 17.30–18.15   pianoryhmä

 

Perjantai

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.30-17.30 kanteleryhmä