Lukukausimaksut

PKMO lukukausimaksut

Hinnastot avautuvat alla olevista linkeistä:

Lukukausimaksut 1.8.2024 alkaen pdf

Avoimen osaston oppilasmaksut pdf

Mikäli musiikkiopisto joutuu perumaan oppitunteja lukuvuoden aikana vähintään kolme kertaa, oppilaalla on oikeus saada hyvitystä. Hyvitystä varten tulee toimittaa vapaamuotoinen anomus, josta käy ilmi peruuntuneiden tuntien määrä apulaisrehtorille (eevakaisa.malin [at] pkmo.fi) lukuvuoden päättyessä, toukokuun aikana. Hyvitykset tehdään ensisijaisesti seuraavan vuoden lukukausimaksuista.

Oppilasmaksujen palauttaminen oppilaan lopettaessa opintonsa

Uudet oppilaat

Jos uusi oppilas lopettaa opintonsa ennen kuin 50 % ensimmäisen lukukauden tunneista on pidetty, laskutetaan vain pidetyt tunnit. Pidetyiksi tunneiksi lasketaan myös oppilaan tai opettajan sairastumisten tai muiden syiden takia perutut tunnit. Kun ensimmäisen lukukauden tunneista on pidetty 50% tai enemmän, maksua ei palauteta.

Jatkavat oppilaat

Jos oppilas lopettaa opintonsa ennen kuin puolet kuluvan lukukauden tunneista on pidetty, hänelle voidaan hyvittää 50 % lukukauden maksusta. Jos tunteja on pidetty 50% tai enemmän, palautusta ei makseta.

Maksujen palauttaminen avoimella osastolla

Tunneista laskutetaan opettajan kanssa sovitun tuntimäärän mukaisesti ja pääsääntöisesti maksuja ei palauteta. Ongelmatapauksessa ota yhteyttä opintosihteeri Maiju Teittoon 045 265 2508 tai maiju.teitto (at) pkmo.fi.

Vapaaoppilashaku

Pohjois-Kymen musiikkiopisto myöntää lukukausittain vapaaoppilaspaikkoja.
 

Vapaaoppilasanomus lukuvuodelle 2024–2025

 

Hakemuksen on oltava perillä allekirjoitettuna ja liitteineen musiikkiopiston

toimistossa Varuskuntakatu 11 E, Kouvola 20.9.2024 klo 16.00 mennessä.

Vaillinaista tai myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.