Mietteitä musiikin opetuksesta, ihmisten kohtaamisista ja terveydestä

Kaikki yhteiskuntamme toiminnot edellyttävät, että ihmiset pysyvät terveinä. Mikään ei onnistu eikä tule toimimaan, jos emme kykene ylläpitämään terveyttä.

Musiikkiopiston etäopetusjakso, opettajien kovalla työllä loistavasti toteutettu, havahdutti siihen, kuinka huikean arvokasta ja välttämätöntä on tavata oppilas kasvokkain lähitunnilla. Kahdenkeskinen kohtaaminen – miten paljon se merkitseekään tässä kiireisessä nykyajassa, jossa huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on ollut jatkuvassa kasvussa!

Nuorista on tulossa pian aikuisia, jotka ylläpitävät ja rakentavat yhteiskuntaa. Mitä paremmin kohtaamme heidät nyt, sitä paremmin he kohtaavat maailman muutaman vuoden päästä. Pienistä lapsista tulee tasapainoisia nuoria, nuorista tasapainoisia ja terveitä aikuisia. Yhteiskunnan täytyy investoida nuoriin kipeästi juuri nyt. Siis huomioida heitä, antaa heille aikaa. Kohdata heidät aidosti.

PKMO kitaristit ja huilistit keikalla.

Soitonopetus tukee loistavasti lasten ja nuorten mielenterveyttä.

Soitonopettajan kanssa tunneilla vietetyt hetket, joissa on aikaa huomioida kokonaista persoonaa, ovat ainutlaatuista aikaa monille lapsille ja nuorille. Soitonopettajat ovat koulutettuja huomioimaan kehon fyysisiä ominaisuuksia sekä heillä on pitkä konkreettinen ja  omakohtainen käytännön kokemus ihmismielen osallistumisesta soittotaitoon.

Kitaratunnilla

Soittaessa kohdataan haasteita ja työstetään niitä. Rakennetaan kestävyyttä ja joustavuutta. Opitaan hyväksymään myös omaa inhimillistä haurautta. Luodaan uskoa itseen, luodaan rohkeutta. Tätä asiantuntemusta ja käytännön kokemusta opettajat jäsentävät tarkasti ja annostelevat nuorille soiton oppilaille pitkässä prosessissa lähikontaktissa tunneilla. Tuloksina on muun muassa uusia opittuja taitoja, vahvempi itsetunto, inspiroitunut ja avoin mieli, taito tarttua haasteisiin, pitkäjänteisyys. Näin varustettuna nuori ihminen astuu vahvempana aikuisten maailmaan. Prosessi voi valmistaa myös kriisien kohtaamiseen ja niistä selviämiseen.

PKMO kitaraorkesteri esiintyi päätöskonsertissa 2019.

Ihminen on sosiaalinen olento. Hän kaipaa jatkuvasti kuulluksi ja huomatuksi tulemista. Soittotunnilla hänellä on tilaisuus siihen.

Etäopetusjakso auttoi näkemään vanhempien ja opettajien vahvan yhteispyrkimyksen: varmistaa soittoharrastuksen jatkuvuus myös haastavimmassa tilanteessa.

Tämä kertoo paljon meistä ihmisistä.

Ihminen kaipaa musiikkia. Ihminen kaipaa kohtaamista. Hän kaipaa toista ihmistä, joka auttaa sillä tiellä eteenpäin.

Kitaransoiton opettaja Agnieszka Terho

Tutustu myös näihin