Valmennus- ja Suzuki-opetus

Valmennus- ja Suzuki-opetus 

Soitinvalmennus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät ole päässeet perusopintoihin tai eivät halua opiskella perusopinnoissa. Valmennus voi olla sekä yksilö- että ryhmäopetusta. Valmennuksessa opetettavat instrumentit voivat vaihdella. Esimerkiksi Pelimanniportti on kansanmusiikin valmennus, jossa opetellaan mm. viulun ja jousen käyttöä helppojen kansamusastemmojen kautta. Ohjaajana toimii Marja-Liisa Marttinen ja opetusta on 45min / viikko.

Soitinvalmennus on tarkoitettu pääasiassa 4-10-vuotiaille, ryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden iät huomioon ottaen.

Lauluvalmennus

Lauluvalmennus on tarkoitettu sellaisille oppilaille, jotka eivät ikänsä puolesta (alle 14 vuotta) voi osallistua vielä yksinlaulun opetukseen, tai jotka eivät pääsytestin kautta ole päässeet opiskelemaan. Opetus on sekä ryhmä- että yksilöopetusta ryhmän koko ja oppilaiden valmiudet huomioiden. Opetus sitältää  ryhmäopetuksen kerran viikossa, minkä lisäksi on mahdollisuus 20 minuutin yksilöopetukseen muutamien viikkojen välein. Lauluvalmennuksesta on mahdollisuus siirtyä perusopintoihin opettajan harkinnan ja opetusresurssien mukaan. Valmennusopettajana toimii lukuvuonna 2018-2019 Mari Lavikainen.

Suzuki-opetus

Suzuki-metodilla opiskelevat lapset aloittavat opintonsa 4-5 -vuotiaina vanhempien koulutusjaksolla ja kuuntelemalla kotona opetusmateriaalia. Opetus tapahtuu 2-3 lapsen ryhmissä, joissa jokaisella on oma yksilöllinen opetustuokio ja vanhemmat saavat ohjeet kotiharjoittelua varten.

Kaksi kertaa viikossa olevien soittotuntien lisäksi kokoonnutaan ryhmätunnille kerran viikossa tai ainakin kerran kuukaudessa. Vanhempien osuus opiskelussa on ratkaiseva, koska he huolehtivat kotiharjoittelusta, kannustavat lasta tunneilla ja kotona, tukevat vaikeuksissa ja luovat opinnoille myönteisen ilmapiirin. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta musiikin avulla tasapainoinen ja harmoninen ihminen niin, että musiikki olisi osa hänen persoonaansa.

Suzuki-opettajat Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ovat:
Heikki Puukko ja Elvi Hautamäki, viulu
Heikki Puukko, alttoviulu
Eija Puukko, huilu ja nokkahuilu
Mirka Purho, piano

Kuvallisen Suzuki-esitteen näet tästä pdf
Suzuki-metodin taustaa voi lukea tästä (pdf)