Lukukausimaksut

Lukukausimaksut

Alla olevista linkeistä avautuvat PDF-muotoiset hinnastot:

Pohjois-Kymen musiikkiopiston oppilasmaksut pdf (voimassa 31.7.2018 saakka)
Pohjois-Kymen musiikkiopiston oppilasmaksut pdf (voimassa 1.8.2018 alkaen) 

Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallituksen vahvistamat uudet yhdenmukaistetut lukukausimaksut astuvat voimaan 1.8.2018. 

Pohjois-Kymen musiikkiopiston avoimen osaston oppilasmaksut pdf

Opiskelijalle on mahdollista anoa vapaaoppilaspaikkaa. Hakuun voi osallistua jättämällä määräaikaan mennessä oiheisen hakulomakkeen tarvittavine liitteineen. Seuraava haku päättyy perjantaina 21.9.2018Vapaaoppilashakemus pdf

Mikäli musiikkiopisto joutuu perumaan oppitunteja lukuvuoden aikana vähintään kolme kertaa, oppilaalla on oikeus saada hyvitystä. Hyvitystä varten tulee toimittaa vapaamuotoinen anomus, josta käy ilmi peruuntuneiden tuntien määrä apulaisrehtorille (johanna.hasu@pkmo.fi) lukuvuoden päättyessä, toukokuun aikana. Hyvitykset tehdään ensisijaisesti seuraavan vuoden lukukausimaksuista.