Koronakäytänteet musiikkiopistolla talviloman jälkeen:

Koronatilanteen vuoksi opetusta jatketaan talviloman jälkeen seuraavasti: Osa opiskelijoista osallistuu lähi- ja osa etäopetukseen. 12 vuotta täyttäneiden yksilöopetus, jossa voidaan käyttää hengityssuojaimia koko tunnin ajan, voi jatkua lähiopetuksessa, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. 12 vuotta täyttäneiden yksilöopetus, jossa ei voida käyttää hengityssuojaimia koko tunnin ajan, toteutetaan etänä.

Opettaja käyttää maskia kaikissa lähiopetustilanteissa. Musiikkiopiston käytävillä ja yhteisissä tiloissa kaikkien 12 vuotta täyttäneiden on käytettävä maskia.

Muha-, muskari- ja yhteismusiikkiryhmät, joissa on vain alle 12-vuotiaita, kokoontuvat lähiopetuksessa, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Sen sijaan yli 12-vuotiaiden ryhmäopetusta ei järjestetä lähiopetuksessa. Ikäraja noudattaa hallituksen 25.2. antamaa koronaohjeistusta, joka on voimassa 28.3.2021 saakka. Opettajat tiedottavat oppilaita tarkemmista opetuskäytännöistä. Ryhmäopetuksessa paikalla saavat olla vain ryhmään kuuluvat, ylimääräisten henkilöiden läsnäolo ei ole sallittua.

Kaikki musiikkiopiston lähiopetus noudattaa edelleen seuraavia turvajärjestelyjä: älä tule oireisena, pidä turvavälit, käytä maskia tai visiiriä, jos olet täyttänyt 12 vuotta sekä pese ja desinfioi kädet ennen tuntia ja sen jälkeen. Yleisötilaisuudet on peruttu ainakin maaliskuun 2021 loppuun saakka.

Lisätiedot: Rehtori Jukka Kumpulainen, 0400 151998

Tutustu myös näihin