PKMO aloittaa kevään 10.1. lähiopetuksessa mutta varautuu etäopetukseen.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston kevätlukukausi on alkamassa. Oppitunnit alkavat maanantaina 10.1. lukujärjestyksen mukaan. Koska Suomen hallitus esitti kokouksessaan 7.11.22 rajoituksia myös harrastustoimintaan, odotamme alueellisten päättäjien ratkaisuja siitä, minkälaiset mahdolliset rajoitukset tulevat koskemaan musiikkiopiston toimintaa.

Näitä päätöksiä odotellessa pyrimme toimimaan mahdollisimman turvallisesti seuraavin toimenpitein:

 • Oppiaineissa, joissa maskinkäyttö on mahdollista (= kaikki paitsi puhaltimet), maskia tai vähintään visiiriä käyttävät tunneilla sekä opettajat että yli 12-vuotiaat oppilaat. Suosittelemme maskin käyttöä myös 10-11-vuotiaille.
 • Jos opettaja tai oppilas ei voi/halua käyttää maskia, vaihtoehto on etäopetus.
 • Myös tiloissa vierailevien 12 vuotta täyttäneiden tulee käyttää maskia.
 • Tarpeetonta oleskelua musiikkiopiston tiloissa tulee välttää.
 • Opetuksessa pyritään säilyttämään turvaväli 2 metriä muualla kuin musiikkileikkikoulussa.
 • Myös odotustiloissa tulee pyrkiä säilyttämään turvaväli.
 • Pianojen koskettimia puhdistetaan tarpeen mukaan.
 • Oppilaat pesevät kätensä ennen ja jälkeen oppituntien.
 • Kotiin tulee jäädä, jos on lieviäkin tautioireita.
 • Mikäli haluaa, että osa tai kaikki tunneista toteutetaan etänä, tulee asiasta sopia opettajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.
 • Ryhmätuntien osallistujamäärä rajataan noin 10:een. Jos kokoontumistila on pieni, osallistujamäärä tarkastetaan tapauskohtaisesti.
 • Vanhempien mukanaolon tarpeellisuutta oppitunneilla tulee väliaikaisesti harkita, etenkin pienissä luokissa.

Pyritään näin varmistamaan mahdollisimman turvallinen opiskeluympäristö sekä oppilaille että opettajille.

Lisätiedot:
Rehtori Jukka Kumpulainen, 0400 151 998

Tutustu myös näihin