Maskisuositus musiikkiopistolla muuttuu!

Pohjois-Kymen musiikkiopiston maskisuositus muuttuu. Jatkossa edellytämme kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä. Muutos perustuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksiin, joiden mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

Linkki THL:n maskisuositukseen tässä.

Muutoksen myötä musiikkiopiston lähiopetuksessa tulee siis kaikkien 12 vuotta täyttäneiden käyttää kasvosuojaa. Mikäli kasvosuojan käyttäminen ei ole mahdollista, täytyy siirtyä etäopetukseen.

12 vuotta täyttäneiden yksilöopetus, jossa voidaan käyttää hengityssuojaimia koko tunnin ajan, jatkuu lähiopetuksessa ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. 12 vuotta täyttäneiden yksilöopetus, jossa ei voida käyttää hengityssuojaimia koko tunnin ajan, toteutetaan etänä. Alle 12-vuotiaiden yksilöopetuksessa opettaja käyttää maskia.

Ryhmäopetus noudattaa aiemmin annetuja ohjeita. Muha-, muskari- ja yhteismusiikkiryhmät, joissa on vain alle 15-vuotiaita, kokoontuvat lähiopetuksessa ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Sen sijaan yli 15-vuotiaiden ryhmäopetusta ei järjestetä lähiopetuksessa. Opettajat tiedottavat oppilaita tarkemmista opetuskäytännöistä.

Kaikki musiikkiopiston lähiopetus noudattaa edelleen seuraavia turvajärjestelyjä: älä tule oireisena, pidä turvavälit, käytä kasvosuojaa, jos olet täyttänyt 12 vuotta sekä pese ja desinfioi kädet ennen tuntia ja sen jälkeen. Yleisötilaisuudet on peruttu tammikuun 2021 loppuun saakka.

Lisätiedot: Rehtori Jukka Kumpulainen 0400 151 998

Tutustu myös näihin