Valmennus- ja Suzuki-opetukseen

Soitinvalmennukseen

Soitinvalmennus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät ole päässeet perusopintoihin tai eivät halua opiskella perusopinnoissa. Valmennus voi olla sekä yksilö- että ryhmäopetusta. Valmennuksessa opetettavat instrumentit voivat vaihdella.

Pelimanniportti on kansanmusiikin valmennus, jossa opetellaan mm. viulun ja jousen käyttöä helppojen kansamusastemmojen kautta. Ohjaajana toimii Marja-Liisa Marttinen ja opetusta on 45min / viikko.

Soitinvalmennus on tarkoitettu pääasiassa 4-10-vuotiaille, ryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden iät huomioon ottaen. 

Valmennukseen hakevat täyttävät perusopintojen hakulomakkeen.
Linkki sähköiselle hakulomakkeelle

Lauluvalmennukseen

Lauluvalmennus on tarkoitettu sellaisille oppilaille, jotka eivät ikänsä puolesta (alle 14 vuotta) voi osallistua vielä yksinlaulun opetukseen, tai jotka eivät pääsytestin kautta ole päässeet opiskelemaan. Opetus on sekä ryhmä- että yksilöopetusta ryhmän koko ja oppilaiden valmiudet huomioiden. Opetusta on 60 minuuttia viikossa ryhmäopetuksena, minkä lisäksi on mahdollisuus 20 minuutin yksilöopetukseen muutamien viikkojen välein. Lauluvalmennuksesta on mahdollisuus siirtyä perusopintoihin opettajan harkinnan ja opetusresurssien mukaan.

Valmennukseen hakevat täyttävät perusopintojen hakulomakkeen.
Linkki sähköiselle hakulomakkeelle

Suzuki-opetukseen

Suzuki-metodilla opiskelevat lapset aloittavat opintonsa 4-5 -vuotiaina vanhempien koulutusjaksolla ja kuuntelemalla opetusmateriaalia kotona. Opetus tapahtuu 2-3 lapsen ryhmissä, joissa jokaisella on oma yksilöllinen opetustuokio ja vanhemmat saavat ohjeet kotiharjoittelua varten.

Suzuki-oppilaaksi haetaan keväisin. Suzuki-opintoihin ei ole pääsytestiä mutta hakijat perheineen haastatellaan. Lisäksi edellytyksenä on osallistuminen infotilaisuuteen musiikkiopistolla Kouvola-talossa. Suzuki-oppiaineet ovat piano, viulu, huilu ja nokkahuilu.

Kuvallisen Suzuki-esittteen näet tästä pdf

Suzuki-opetukseen haluavat täyttävät oman hakulomakkeen.
Linkki sähköiselle hakulomakkeelle

Lisätietoja Suzuki-metodista