Sisäänpääsytesti

Sisäänpääsytesti

Musiikkiopistoon pääsy ei edellytä aiempia musiikinopintoja. Perustason sisäänpääsytesti on henkilökohtainen testi, jonka musiikkiopiston opettajat tekevät kaikille perustason opintoihin hakeville. Testissä toistetaan laulaen sävelkulkuja ja matkitaan rytmejä sekä tehdään korvan erottelukykyä mittaavia kuuntelutestejä.

Hakijaa pyydetään myös laulamaan jonkin tuttu laulu, jonka voi miettiä ja harjoitella etukäteen. Jos pyrkijä haluaa, hän voi antaa soittonäytteen. Soittotaito ei ole edellytys musiikkiopistoon pääsemiselle. Vaikka sisäänpääsytesti saattaa hieman jännittää, se kannattaa tehdä. Testin tekevät opettajat haluavat tehdä pyrkijänkin olon aina mahdollisimman mukavaksi.

Hakulomakkeessa pyrkijä voi kirjata useita soitintoiveita. Kaikki vaihtoehdot kannattaa ilmoittaa, koska useampi vaihtoehto helpottaa sisäänpääsyä. Oppilasvalinnat tehdään kesäkuun aikana. Kaikille pyrkijöille lähetetään kirjallinen ilmoitus testin tuloksesta. Huomaa, että oppilaita otetaan musiikkiopistolle testien perusteella koko seuraava lukuvuosi aina oppilaspaikkojen vapautuessa.

Lisätietoa hakemisesta voit aina myös kysyä toimistosta:
opintosihteeri Maiju Teitto, 045-265 2508
apulaisrehtori Johanna Hasu, 045.265 2506
etunimi.sukunimi@pkmo.fi