Pohjois-Kymen musiikkiopisto etsii trumpettiopettajaa

Pohjois-Kymen musiikkiopisto julistaa haettavaksi

MUSIIKKIOPPILAITOKSEN TRUMPETINSOITON OPETTAJAN TOIMEN

vakinaista täyttämistä varten 1.8.2018 lukien. Hakuaika on 19.3.–30.4.2018.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajien yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voidaan kutsua opetusnäytteeseen ja haastatteluun, jotka pidetään viikolla 20 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Toimeen voi kuulua myös yhteismusiikin ja puhallinorkesterien johtamista.

Hakemukset, joihin on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo, toimitetaan 30.4.2018 klo 15.00 mennessä (jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä) osoitteeseen: Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallitus, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.

Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ 2002) sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa rehtori Jukka Kumpulainen, p. 0400 151 998, sähköposti: jukka.kumpulainen@pkmo.fi

Kouvolassa 8.3.2018

POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON HALLITUS

Leave a Reply