Muskari ja soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.

Muskari

Muskarin tavoitteena on musiikinrakkauden herättäminen. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Lapsille tuttuja toimintatapoja ja musiikkia käyttäen edistetään lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja sosiaalista kasvua. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston muskari toimii kaikissa musiikkiopiston toimipisteissä. Muskariin ei ole pääsykoetta. Oppilaat sijoitetaan ikänsä perusteella 3-10 lapsen ryhmiin. Alta löytyvät tarkemmat kuvaukset eri ryhmistä.

Soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy myös instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta, kuten soitinkaruselliopetusta. Soitinkarusellissa oppilaat opiskelevat 30 minuutin soittotunnin pareittain. Lukuvuonna 2020–2021 soittimina ovat huilu, viulu, trumpetti ja kontrabasso (7 viikkoa/soitin). Oppilaat saavat tarvittavat soittimet musiikkiopistolta lainaksi. Soitinkaruselli toimii Kouvolan toimipisteessä. Soitinkaruselliin ei ole soveltuvuustestiä.

Vauvaryhmät 3-11 kk ikäisille

Tunnin pituus 45 min/viikko Tutustutaan musiikin maailmaan laulaen, liikkuen, soittaen ja lorutellen. Vahvistetaan lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.

0-4-vuotiaiden sisarusryhmät

Tunnin kesto 45min/vko
Lapset osallistuvat ryhmään yhdessä aikuisen kanssa. Tunneilla herätetään kiinnostus musiikkiin erilaisten työtapojen kautta, joita ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen ja lorutteleminen.

1-2-vuotiaiden perheryhmät

Tunnin pituus 45 min/viikko , perheryhmään lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Herätetään kiinnostus musiikkiin erilaisten työtapojen kautta, joita ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen,kuunteleminen ja lorutteleminen.
Musiikillisia asioita käsitellään lapsen maailmaa koskettavien teemojen kautta, oppiminen tapahtuu leikin avulla.

3-5-vuotiaiden leikkiryhmät

Tunnin pituus 45–60 min/viikko. Tunneilla harjoitellaan toimimaan itsenäisesti ryhmässä, joten lapsi osallistuu tunneille ilman aikuista. Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin kokonaisvaltaisesti erilaisten työtapojen avulla.
Musiikin peruskäsitteitä (esim. tempo, dynamiikka) opetetaan käsiteparien (esim. hidas-nopea,voimakas-hiljainen) avulla. Työtapoina käyteään laulamista, soittamista, kuuntelua, musiikkiliikuntaa ja loruttelua.

5-7-vuotiaiden soitinryhmät

Tunnin pituus 60 min/viikko
Tunneilla tutustutaan soittimeen, opetellaan soittoasento ja kunkin soittimen soittotekniikka. Opetellaan lukemaan ja soittamaan melodiaa ja rytmiä nuottikuvasta. Soitin ja mahdollinen oppimateriaali kustannetaan itse, opettaja auttaa hankinnoissa. Soitinvaihtoehdot ovat piano, kantele, ukulele, kellopeli, nokkahuilu ja lyömäsoittimet.

Musiikkivalmennus 6-8-vuotiaille

Tunnin pituus 60 min/viikko.
Tunneilla tutustutaan musiikin käsitteisiin ja opetellaan nuotinlukemista muskarin työtapojen avulla. Tunneilla voi käydä soitinkaruselli- soitinvalmennus- tai sointinryhmätuntien lisäksi, jolloin alennus lukukausimaksusta on 25%.

Muksukuoro 4-8-vuotilaille

Tunnin pituus 60 min/vko
Kuorossa opetellaan laulamaan erilaisia lastenlauluja, leikitään ja loruillaan samalla opetellen musiikin peruskäsitteitä ja rohkeaa äänenkäyttöä. Muksukuoron lukukausimaksusta saa 25% alennuksen, jos osallistuu myös johonkin toiseen musiikkileikkikouluryhmään.

Erityisryhmä

Toimitaan lapsi-vanhempiryhmänä musiikillisia toimintatapoja eli laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja kuuntelu käyttäen ja otetaan huomioon kunkin lapsen erityistarpeet.

Soitinkaruselli 6-8-vuotiaille

Tunnin pituus 30min/vko
Soitinkarusellissa tutustutaan lukuvuoden ajan 4 soittimeen 7 viikon jaksoissa. Lukuvuoden 2019-2020 soittimet ovat huilu, kantele, trumpetti ja kontrabasso. Soittimet voivat vaihtua vuosittain. Soittotunnit pidetään lapsille pareittain ja soittimet voi lainata musiikkiopistolta. Soitinkaruselli toimii Kouvolan toimipisteessä torstaisin. Soitinkaruselliin ei ole soveltuvuustestiä, mutta siihen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka on aktiivinen hakuaikana.

Perhebändi

Koko perheen yhteinen musisointituokio, kesto 30-45min (riippuen perheiden määrästä). Tunneilla keskitytään yhteissoittoon ja käytetään monipuolisesti kaikkia muskarisoittimia sekä mahdollisesti kotoa löytyviä soittimia. Vanhemmatkin siis pääsevät tuomaan oman soittotaitonsa mukaan! Soitetaan kaikenlaista musiikkia ja perheet saavat itse esittää toiveita soitettavista kappaleista.

Odottavien äitien muskari

Ryhmä on tarkoitettu raskauden puolivälin ylittäneille odottaville äideille. Vahvistetaan äidin ja masuvauvan vuorovaikutusta musiikillisin keinoin, tuetaan äidin musiikillisia valmiuksia, lisätään mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta sekä pidetään yllä kehtolauluperinnettä. Vauvojen synnyttyä ryhmä voi jatkaa vauvamuskarina. Ryhmä järjestetään kurssimuotoisena (5 krt a’45min) tarpeen mukaan.

Muskariopettajina toimivat Maria Mikkola, Juulia Rihu ja Jaana Sistonen

MUSKARIRYHMÄT 2020–2021

Syyslukukaudella 2020 opetus alkaa 13.8.2020

Ryhmiin ilmoittautuminen tästä linkistä: Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: opintosihteeri Maiju Teitto, maiju.teitto@pkmo.fi, puh. 045-2652508

 

Maria Mikkolan ryhmät

Maanantai

Kuusankoski

Kuusankoskitalo, Ruotsula-Sali

 • klo 16.15-17.00    3-vuotiaat
 • klo 17.00-18.00   lyömäsoitinryhmä
 • klo 18.00-19.00   pianoryhmä  TÄYNNÄ               

Tiistai

Kuusankoski

Kuusankoskitalo, Ruotsula-sali

 • klo 15.30-16.30   4-vuotiaat
 • klo 16.30-17.15    1-2 vuotiaat
 • klo 17.15-18.15     5-vuotiaat
 • klo 18.15-19.15    ukulele-ryhmä (jatkavat)

Torstai

Kouvola, Merilokki

 • klo 9.30-10.15    1-vuotiaat (pienet) 
 • klo 10.15-11.00   1-vuotiaat
 • klo 11.00-11.45   2-3- vuotiaat

 

 • klo 16.00-17.00   pianoryhmä TÄYNNÄ
 • klo 17.00-18.00   4-vuotiaat
 • klo 18.00-19.00   pianoryhmä (jatkavat)

Perjantai

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.15-17.15   kanteleryhmä (jatkavat)
 • klo 17.15-18.15   ukulele-ryhmä (jatkavat)

 

Juulia Rihun ryhmät

Keskiviikko

Kouvola, Merilokki

 • klo 15.15-16.00   vauvaryhmä TÄYNNÄ
 • klo 16.00-16.45   3-vuotiaat
 • klo 16.45-17.30   2-vuotiaat  TÄYNNÄ
 • klo 17.30-18.30   4-vuotiaat TÄYNNÄ
 • klo 18.30-19.30   5-vuotiaat

Torstai

 • klo 15.15-16.15     6-7 vuotiaiden lyömäsoitinryhmä  
 • klo 16.15-17.00    sisarusryhmä (0-4-vuotiaat)  
 • klo 17.00-17.45    1-vuotiaat
 • klo 17.45-18.30    2-vuotiaat   TÄYNNÄ
 • klo 18.30-19.30   6-vuotiaiden pianoryhmä (jatkavat)

Jaana Sistosen ryhmät (3-6-vuotiaat)

Maanantai

Jaala, kirkonkylän koulu

 • klo 14.00–15.00

Taavetti, Taavetin koulu

 • klo 16.30–17.30
 • klo 17.30–18.30   pianoryhmä TÄYNNÄ

Tiistai

Kausala, Iitin lukio

 • klo 16.15–17.15

Myllykoski, Saviniemen koulu

 • klo 18.15–19.15

Keskiviikko

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.30–17.30   4-5-vuotiaat
 • klo 17.30–18.30   4-5-vuotiaat

Torstai

Valkeala, Niinistön koulu

 • klo 16.15–17.15   pianoryhmä (jatkavat)
 • klo 17.15–18.15   leikkiryhmä
 • klo 18.15-19.15    ukulele-ryhmä

Perjantai

Kouvola, Merilokki

 • klo 17.00-18.00   ukulele-ryhmä
 • klo 18.00-19.00   nokkahuiluryhmä