Musiikin perusteet eli teoria

Musiikin perusteet eli teoria

Musiikin perusteiden opiskelu kuuluu kaikille musiikkiopiston perustason oppilaille. Opinnot aloitetaan 9-10 -vuotiaana. Musiikin perusteet tukevat pääaineen opiskelua sekä kehittävät oppilaan tietoja ja taitoja mm. musiikin luku- ja kirjoitustaidossa sekä musiikin historian ja tyylien tuntemuksessa.

Perustasolla opiskellaan musiikin perusteet 1-4. Opistotasolla opiskellaan musiikin perusteet 5-7.

Musiikin perusteita opiskellaan kutakin kurssia pääsääntöisesti yksi lukuvuosi 60 tai 90 minuuttia kerrallaan. Musiikin perusteiden 6. kurssilla 90 minuutin oppitunnin lisäksi oppilaat saavat yksityisopetusta harmonian soitossa 20 min/vko. Opetusta järjestetään kaikissa niissä toimipisteissä, joissa löytyy riittävästi oppilaita ryhmän muodostamiseksi. Lisäksi ryhmiä on erikseen aikuisille, nopeasti eteneville opiskelijoille sekä erikseen pop- &jazzopiskelijoille.

Musiikin perusteita opettavat Pekka Miettinen, Miika Myyryläinen ja Tuula Roos.

 

Musiikin perusteiden ryhmät ja lukujärjestykset 2017 – 2018

 

Mupe 1

Ma klo 15.30–16.30, Kouvola / Roos

Ma klo 15.45–16.45, Valkeala / Miettinen

Ti klo 15.30–16.30, Inkeroinen / Roos

Ke klo 17.00–18.00 Kouvola / Roos (Huom! uudet oppilaat)

Ke klo 18.00–19.00,Kouvola / Roos (Huom! mupe 1 jatkoryhmä, tässä ryhmässä opiskelevat ne oppilaat, jotka aloittivat viime syksynä)

To klo 15.15–16.15 Kuusankoski / Roos

Pe klo 13.30–14.30, Kausala / Miettinen

 

Pop&jazz Mupe 1

Ma klo 15.30–16.30, Kouvola / Myyryläinen

 

Mupe 2

Ma klo 16.30–17.30, Kouvola /  Roos

Ma klo 16.45–17.45, Valkeala / Miettinen

Ti klo 16.30–17.30, Inkeroinen / Roos

Ke klo 16.00–17.00, Kouvola / Roos

To klo 16.15–17.15, Kuusankoski / Roos (Huom! max. 10 oppilasta, ennakkoilmoittautuminen)

Pe klo 14.30–15.30, Kausala/ Miettinen

Pe klo 15.30–16.30 Kuusankoski / Roos

 

Pop&jazz Mupe 2

Ma klo 16.30–18.00, Kouvola / Myyryläinen

 

Mupe 3

Ma klo 17.30–19.00, Valkeala / Miettinen

Ma klo 17.45–19.15, Kouvola /  Roos

Ti klo 18.15–19.45, Kouvola /  Roos

To klo 17.15–18.45, Kuusankoski / Roos

 

Pop&jazz Mupe 3

Ma klo 18.00–19.30, Kouvola / Myyryläinen

 

Mupe 4

Ma klo 19.00–20.30, Kouvola /  Roos

Ma klo 19.15–20.45, Valkeala/ Miettinen

Pe klo 15.30–17.00, Kausala / Miettinen

 

Pop&jazz Mupe 4

Ma klo 19.30–21.00, Kouvola / Myyryläinen

 

Aikumupe

Ti klo 17.30–19.00, Kouvola / Miettinen

 

Mupe 5

Ke klo 16.30–18.00, Kouvola / Miettinen

Ke klo 19.15–20.45, Kuusankoski / Roos

 

Mupe 6

Ke klo 18.00–19.30, Kouvola / Miettinen

 

Mupe 7

Ke klo 19.30–21.00, Kouvola / Miettinen

 

Huom! Taavetissa ei ole mupe-ryhmiä lukuvuonna 2017–2018.