Hallinto

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ylintä hallintavaltaa käyttää kannatusyhdistyksen kokous, joka valitsee opiston hallituksen, joka puolestaan valitsee musiikkiopiston toimihenkilöt.

Hallitus 2017-20