Hallinto

Hallinto

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ylintä hallintavaltaa käyttää kannatusyhdistyksen kokous, joka valitsee opiston hallintuksen, joka puolestaan valitsee musiikkiopiston toimihenkilöt.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston hallitus 2017-2020