Day

huhtikuu 11, 2018
Pohjois-Kymen musiikkiopisto julistaa haettavaksi MUSIIKKIOPPILAITOKSEN TRUMPETINSOITON OPETTAJAN TOIMEN vakinaista täyttämistä varten 1.8.2018 lukien. Hakuaika on 19.3.–30.4.2018. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajien yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voidaan kutsua opetusnäytteeseen ja haastatteluun, jotka pidetään viikolla 20 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Toimeen voi kuulua myös yhteismusiikin ja puhallinorkesterien johtamista. Hakemukset, joihin on liitettävä...
Read More